Wie zijn wij?

In onze praktijk staan enthousiaste kinderfysiotherapeuten voor je klaar voor de beste behandeling naar de nieuwste inzichten, zoals de mede door ons ontwikkelde app Skully Care.

Onze visie: we brengen kinderen en jongeren in beweging!

Onze kwaliteit
Het team bestaat uit Elly van der Grift, Anne van Ommeren, Nienke Knol, Mirjam Hoebe en Zoey Posthuma. Elly, Anne, Mirjam en Nienke zijn ervaren kinderfysiotherapeuten en Zoey is in opleiding. Wij zijn allen geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register van het KNGF. Zie www.nvfk.nl

Vernieuwing Door middel van na- en bijscholing blijven wij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied. Wij werken samen met kinderartsen, (pre)logopedisten, kinderpsychologen, pedagogen, leerkrachten.


Elly van der Grift

Elly is eigenaar van de praktijk en 27 jaar kinderfysiotherapeut in Zeist en omstreken. Zij doet de organisatie en is eerste aanspreekpunt van de praktijk.

Haar specialisaties zijn astma, DCD, prematuren, baby's met een voorkeurshouding en schedelafplatting, ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 0 - 2 jaar, SOLK, schrijfproblemen etc. Ze is mede-ontwikkelaar van Skully Care, een app waarmee afgeplatte hoofdjes bij baby's gemeten kunnen worden. www.skullycare.com.

Werkdagen: op de ochtenden maandag tot en met vrijdag. Daarnaast is zij op maandag, dinsdag en donderdagmiddag bereikbaar voor overleg en besprekingen. 


Anne van Ommeren

Anne is al vele jaren verbonden aan de praktijk. Ze heeft ruime ervaring met alle leeftijdsgroepen. Een echte allrounder dus.

Haar specialisaties zijn Sensorische Intregratie therapie, sensomotoriek en functional taping.

Werkdagen: woensdagmiddag in de praktijk in Zeist, woensdag- en donderdagochtend op de Noorderlichtschool en vrijdag op Meerklank.


Nienke

Nienke Knol

Nienke is master-kinderfysiotherapeut, daardoor is ze thuis in het interpreteren van wetenschappelijk onderzoek bij kinderen met motorische en orthopedische klachten. 

Nienke heeft veel kennis van sportblessures. Ook is zij goed op de hoogte van motorische problemen bij peuters en kleuters, ervaren met schrijfproblemen en van de behandeling van baby's met een voorkeurshouding.

Nienke is behandelaar op basisscholen Op Dreef, De Wegwijzer en Al Amana.

Haar werkdagen zijn dinsdag tot en met vrijdag. 

 
_______________________________________________________________________________
 

Zoey Posthuma

Zoey is fysiotherapeut en master-kinderfysiotherapeut in opleiding. 
Ze is helemaal op haar plek als begeleider van de groepslessen zoals Sport Extra en Peuter/kleutergym. Daarnaast werkt ze samen met Nienke op basisschool Al Amana. Op woensdag en zaterdag behandelt ze ook kinderen in de praktijk.
 
______________________________________________________________________________
 

Mirjam Hoebe

Mirjam is master-kinderfysiotherapeut en sensorische integratie therapeut. Ze is recent ons team komen versterken.
Ze werkt samen met Anne op de Noorderlichtschool. Op woensdagmiddag behandelt ze ook kinderen in de praktijk.
 
______________________________________________________________________________

Privacy beleid

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  •            Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  •           Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  •           Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  •           Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als praktijk voor kinderfysiotherapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens of per telefoon. Eerste aanspreekpunt is Elly van der Grift. 

 

 

Nieuws

Skully Care, the flat head assistant

Je kind heeft een scheef of afgeplat hoofdje. Wat te doen?Elly is medeontwikkelaar van Skully Care, een meetmethode die de vorm van het hoof...
Lees meer

Corona

We zijn weer volledig open!We hanteren de volgende maatregelen (volgens richtlijn RIVM):Bij ho...
Lees meer

Onrustige of gespannen baby?

Wist u dat onze praktijk gespecialiseerd is in de hulp voor baby's die onrustig zijn? Wat kan er aan de hand zijn vragen ouders zich af. Wij kijke...
Lees meer

Allebedrijvenin