Contact Kinderfysiotherapie Zeist

Adres                                     Contactformulier staat onderaan deze pagina
Utrechtseweg 97
3702 AA in Zeist                      of mail naar ellyvdgrift@kpnplanet.nl / ellyvdgrift@gmail.com

U vindt de praktijk aan de Utrechtseweg naast de Shell pomp en tegenover het Bartimeus in Zeist.

Aanmelden of contact: T 030 699 2662 of 06 24183657. Tijdens zomervakanties zijn we het best per telefoon bereikbaar.  

Parkeren U kunt gratis achter en naast ons pand parkeren. Voor het pand, bij de ingang, is er 1 parkeerplaats voor mensen die slecht ter been zijn of als u met hele jonge kinderen komt. 

Klachten Onze praktijk neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF, www.kngf.nl. 

Privacy beleid Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  •            Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  •           Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  •           Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  •           Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als praktijk voor kinderfysiotherapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens of per telefoon.


 

  De heer   Mevrouw    Ouder van
Naam contactpersoon: *
Telefoonnummer: *
E-mailadres: *
Opmerkingen / vragen: *
 
    
Velden gemarkeerd met * zijn verplicht.

Nieuws

Onrustige of gespannen baby?

Wist u dat onze praktijk gespecialiseerd is in de hulp voor baby's die onrustig zijn? Wat kan er aan de hand zijn vragen ouders zich af. Wij kijke...
Lees meer

Fietsles voor Kids 6+

We hebben speciale fietsles ontwikkeld waardoor een kind meestal binnen 4 of 5 keer leert fietsen. Is uw kind ouder dan 6 jaar en willen de pogingen m...
Lees meer

Doe mee met Sport Extra!

Kom mee sporten met Sport Extra!Sport Extra is voor kids die een extra opstapje naar een sportclub kunnen gebruiken. Voor kinderen van 4 - 7...
Lees meer

Allebedrijvenin